Bestyrelsen

Ølstykke Fugleskydnings Selskab af 1913